Friday, 8 January 2016

Harapan.

Pengharapan bagi aku satu perkara yang sia-sia kalau tidak disandarkan kepada Tuhan kita. Kalau kita memberikan harapan, harapan itu akan menimpa; lalu hati kita ke mana? Mahu ke jalan Tuhan atau sebaliknya. 

Letakkan harapan kita bersama Tuhan kita. Moga Tuhan bantu hati kita.


No comments:

Post a Comment