Sunday, 31 May 2015


Aku tidak tahu sejauhmana manusia punya jangkaan terhadap aku. Aku manusia bukan malaikat. Kalaulah calit dosa itu nampak. Pasti orang akan tahu. 

No comments:

Post a Comment