Saturday, 13 June 2015

Islam ajar falsafah "Good intention came with the good deeds.


Falsafah yang ada ini melambangkan bahawa Islam adalah agama yang memberikan kebaikan dan membawa kerahmatan. Dalam Islam, jika seseorang manusia berniat melakukan kebaikan, maka akan diberikan pahala. Itu baru berniat. Tidak lagi melakukan praktikal. Kalau melakukan praktikal kebaikan. Islam lagi menganjurkan ganjaran pahala.

Begitu juga sebalik. Kalau manusia itu berniat untuk melakukan kejahatan yakni apa-apa keburukan tetapi tidak melakukannya. Cuma berniat, Islam bagi ganjaran pahala. Sebab tidak melakukan apa-apa kejahatan. Islam sebenarnya adalah sesuatu falsafah hidup yang syumul dalam menganjurkan kebaikan. Tapi, kita sebagai umat Islam yang tidak sedar akan perkara sebegini. :)

No comments:

Post a Comment